HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.

Art. 3

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

-****- 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul integrării europene,

Ştefan-Francisc Csutak,

secretar de stat

ANEXA:

REGULAMENT de aplicare a Codului vamal al României

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 15 iunie 2006