Inscrie-te pentru NewsletterIntrebari Frecvente

1. Ce este comisionarul in vama ?
Comisionarul in vama este persoana juridica romana constituita potrivit legii, care indeplineste în numele și pentru terte persoane, declararea in detaliu a marfurilor pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea și alte operatiuni vamale, precum si prezentarea marfurilor declarate la controlul vamal și achitarea la vama a drepturilor de import și de export. De asemenea comisionarul in vama are dreptul de a realiza operatiuni de import sau de export în nume propriu.

2. Ce este taxa vamala de baza ?
Taxele vamale de baza sunt stabilite potrivit politicii comerciale ale Romaniei si/sau acordurilor internationale la care Romania este parte semnatara (Acordul privind aplicarea art.VII al Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT), parte integranta a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comertului, pe care România il aplică fara rezerve, ratificat prin Legea nr.133/1994).

3. Procentul taxelor vamale ?
Taxele vamale se exprima in procente si sunt cuprinse in tariful vamal de import al Romaniei .De asemenea aici sunt cuprinse denumirea si clasificarea marfurilor. Procentul taxelor vamale difera în functie de felul si de natura marfurilor.

4. Modalitati de tranzitare si vamuire ?
Tranzitul vamal este o operatiune vamala suspensiva care implica pentru anumite categorii de marfuri garantarea datoriei vamale (exemplu – marfurile purtatoare de accize). La exportul marfurilor nu se incaseaza taxe vamale conform Legii 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei. Pentru a se putea efectua tranzitarea marfurilor este necesar ca transportatorul sau societatile de comisionari in vama sa posede instrumente de garantare, care pot fi bancare (ex. scrisoare de garantie) sau care au o valoare intrinseca (ex. carnetul Tir).
Societatile de comisionari in vama care au obtinut calitatea de principal obligat și care poseda documente de garantare (ex. certificat de garantare globala) pot efectua pentru agentii economici toate tipurile de operatiuni de tranzit.

5. Acte si documente care stau la baza intocmirii DVTZ si de import definitiv ?
Documentele necesare pentru intocmirea declaratiilor vamale:
- C.U.I. in copie
- Factura externa in copie sau original.
- Documente emise de transportator.
- Documente necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau altor masuri derogatorii la regimul tarifar de baza.

6. Ce sunt taxele vamale preferentiale ?
Taxele vamale preferentiale fac obiectul unor acorduri de liber schimb incheiate de Romania cu tări (Moldova, Turcia, Lituania, Israel ) sau grupuri de tari (Uniunea Europeana – UE, Asociatia Europeana a Liberului Schimb – AELS, CEFTA etc.) pentru unele marfuri sau categorii de marfuri.

7. Modalitati de returnare a marfii in caz ca aceasta nu indeplineste conditiile de intrare in Romania.
In cazul in care bunurile nu indeplinesc conditiile de vamuire pe teritoriu Romaniei acestea sunt returnate la expeditor prin intocmirea formalitatilor de reexport (ex.EU3 SAU EX 3 Regim 3100-Marfuri returnate si nevamuite).

8. Intrebari referitoare la vizele de mediu, fitosanitare si sanitar-veterinare.
Vize de mediu, fito-sanitare si sanitar- veterinare se acorda de organismele special abilitate in teritoriu, pe baza documentatiei specifice in concordanta cu legislatia in vigoare aceste vize se acorda la solicitarea autoritatii vamale pe formulare specifice.

9. Ce este declaratia vamala ?
Declaratia vamala este actul unilateral cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si in modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un regim vamal determinat.