Inscrie-te pentru Newsletter

Legislatie Vamala


- Legea 86/2006 publicata in M.Of. 350/19.04.2006 privind Codul Vamal al Romaniei, care inlocuieste Legea 141/1997;

- HG 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal, care inlocuieste HG 1114/2004

- Ordinul 6312/12.06.06 a vicepresedintelui ANAF privind Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare, a declaratiei vamale in detaliu si exemplarelor de control T5R, care inlocuieste Decizia 175/2003, publicata in M.Of. Partea I, nr.111 si nr.111 bis din 21.02.2003.

- Tariful Integrat al Comunității Europene – TARIC - a fost stabilit în baza Articolului 2 al Regulamentului Consiliului nr. 2658/87/CEE de la 2 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun;