Inscrie-te pentru Newsletter
Termeni VamaliAntrepozitare – se face în spațiul agentului economic sau al comisionarului în vamă.

Custodie – liber provizoriu de vamă cu garantarea drepturilor vamale.

Controlul documentar – verificarea documentelor ce însoțesc marfa

Controlul fizic – verificarea mărfii prezentate la vămuire.

Contingent – permite importul sau exportul unei anumite cantități de marfă, de o anumită valoare, pe o anumită perioadă delimitată de timp.

Depozitare – se face în depozitul comisionarului în vamă

Liber provizoriu de vam㠖 se acordă până la finalizarea operațiuni de vămuire

Retranzitare – operațiunea vamală care permite scoaterea din țară a bunurilor care nu indeplinesc conditiile de vamuire.

Regim favorabil – regim vamal care poate fi acordat în anumite condiții pentru anumiți agenți economici in conditiile legii ex.(ajutoare umanitare conf, OG.59/2003 art. 69 lit. a,b,c,d,e.)

Sigilare, desigilare, resigilare – ansamblu de operațiuni prin care compartimentele de marfă se închid/deschid.

Supraveghere vamal㠖 toate operațiunile efectuate de autoritatea vamală pentru preîntâmpinarea fraudelor vamale.

Transbordare – mutarea mărfii de pe un mijloc de transport pe altul.

Tranzitare – operațiunea vamală suspensivă pt. mărfurile aflate în tranzit între două birouri vamale.

Tratament preferențial – se aplică între două părți semnatare ale unui acord bilateral.

Vămuirea la domiciliu – procedura de vămuire la domiciliu agentului economic se poate face și prin intermediul unui comisionar în vamă.